Fagentreprise

Vi udfører Fagentreprise inden for tømrerfaget.

 

Ved denne entrepriseform er det kun dig, der styrer,  Projektering (tegninger, beskrivelser m.v.), indhentning af byggetilladelse, styring og koordinering af hele byggeprocessen er dit ansvar og din opgave. Du skal også selv udforme tilbuds materialer m.v. og indhente tilbud, skrive kontrakter med de implicerede håndværkere og styre processen, så arbejdet ikke går i stå. Du skal desuden løse eventuelle kontroverser mellem de enkelte fagentreprenører (firmaer), og samtidig får du det fulde juridiske og økonomiske ansvar.

Alt i alt er det en stor mundfuld. Er du det mindste i tvivl, så overtager vi gerne, og står for hele byggeriet.